Parkovanie nebude hneď a nebude zadarmo!

42117246_469668603529150_8219577474711814144_n

Počet áut parkujúcich v noci na sídlisku je 6 659, parkovacích miest len 4 159. Na našom sídlisku chýba už viac ako 2 500 parkovacích miest. Pokojne môžeme hovoriť o kritickej situácii, ktorá si žiada naozaj prepracovaný a ucelený plán, nie populistické vyjadrenia a čiastkové riešenia.

Aké je moje riešenie?

1. Odborná pracovná skupina, zložená z poslancov, odborníkov a obyvateľov, ktorá pripraví koncepciu a plán parkovania:

  • vyhotoví mapu sídliska, ktorá bude obsahovať najkritickejšie miesta z pohľadu parkovania, vlastníctvo plôch vhodných na parkovanie, najvhodnejšie umiestnenie zberného parkoviska a parkovacích domov v medziblokových priestoroch
  • začne pracovať na vysporiadaní pozemkov na našom sídlisku v súčinnosti s mestom a štátom
  • aktívne bude vyhľadávať najlepšie spôsoby financovania parkovania na sídlisku, aj prostredníctvom PPP projektov
  • bude zastupiteľstvu pravidelne predkladať zistenia a návrhy riešení

Túto pracovnú skupinu som navrhovala zriadiť už ako poslankyňa, starosta to nechcel.

2. Rezidentské parkovanie na sídlisku. Karta rezidenta nebude viazaná na auto, ale na vlastníka bytového priestoru na území MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Výsledkom bude jedna karta rezidenta na jeden byt. Auto navyše bude spoplatnené a peniaze použité na budovanie nových parkovacích plôch a údržbu už existujúcich.

3. Regulácia parkovania vozidiel nad 2,5 tony v medziblokových priestoroch a ich vyčlenenie na okrajové parkovacie plochy sídliska a na parkovisko spoločnosti METRO, čím sa na našom území uvoľní približne 100 parkovacích miest. So spoločnosťou METRO som v procese jednania.

4. Veľkokapacitné parkovisko, o ktorého vybudovanie a prevádzku sa bude starať MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. MČ sa v krátkom čase postará o vysporiadanie pozemkov pre potreby vybudovania tohto parkoviska. V prípade vysporiadania týchto pozemkov mestom Košice, ich mesto prenechá do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce.

5. Prekreslenie čiar v nadväznosti a v súlade s novým VZN, ktoré upraví podmienky parkovania v nočných hodinách (parkovanie aj na chodníkoch), dôsledkom čoho sa vytvoria ďalšie legálne parkovacie miesta.

6. Parkovacie domy v medziblokových priestoroch budované pod dohľadom a v súčinnosti s mestskou časťou, financované prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva.

7. Parkovacia spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mestskej časti, ktorá bude mať zriadený transparentný účet a každý obyvateľ uvidí všetky príjmy aj výdavky súvisiace s parkovaním.

A čo parkovacie domy na Sofijskej a Pekinskej ulici?

Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12.9.2018, sme mali vziať na vedomie dve overovacie štúdie pre územie s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacieho domu vo vnútrobloku  Sofijskej ulice (cca 200 parkovacích miest) a pre územie s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacieho domu v lokalite medzi Pekinskou a Hanojskou ulicou (cca 300 parkovacích miest).

Kolegovia, poslanci, chválili tieto štúdie a ďakovali, že sme sa v parkovaní konečne niekde pohli. Ja nesúhlasím, práve naopak. Čo sme tým dosiahli, keď jedna garáž má byť v hodnote cca 15 000 Eur, nemaximalizuje sa využitie priestoru, keďže len jedna štúdia ráta s podzemným podlažím a na jednom objekte sa počíta s vybudovaním komunitného centra alebo iného objektu pre rekreačné alebo športové využitie obyvateľmi, ale tieto priestory majú byť v rukách súkromníka?

Aj v mojom pláne počítam s parkovacími domami, ale za týchto podmienok:

  • transparentný proces výberu investora alebo financovanie prostredníctvom projektu PPP
  • dohľad mestskej časti nad celým procesom súvisiacim s výstavbou parkovacích domov
  • preukázaný skutočný záujem obyvateľov o tento spôsob parkovania v dotknutej oblasti
  • každý parkovací dom musí byť v súlade s koncepciou parkovania pre celé sídlisko

Moje návrhy poznáte.
Aj vy rozhodnete 10.11.2018

Zdieľajte tento príspevok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email