Keď sa chceme na Ťahanovciach prestať báť, nestačia na to len kamery a policajti. Treba urobiť viac.

image1

Hoci sú Ťahanovce najmladšie sídlisko Košíc, vyslúžilo si v minulosti nelichotivé prvenstvo a bolo označované ako „sídlisko zla“. To sa už ale dávno zmenilo. Kriminalita postupne klesá a Ťahanovce už nekraľujú rebríčkom zločinnosti. Vedeli ste, že napríklad v roku 2015 sa na území sídliska ukradlo síce sedem áut, evidované boli ale len 4 lúpeže, jeden vykradnutý byt, jedno znásilnenie a jeden drogový delikt?

Napriek jasne hovoriacim číslam, sa počas našich rozhovor, alebo na mojom FB, predsa mnohí sťažujete na to, že Ťahanovce nie sú bezpečné. Spomínate často hlučnú mládež, ktorá popíja priamo bod oknami bytov, či v parku, na neprispôsobivých spoluobčanov, ktorí k nám chodia za účelom vyberania obsahu smetných košov, na nedostatočné osvetlenie niektorých častí sídliska, či na nedostatok policajtov pohybujúcich sa po sídlisku.

Síce fakty jasne ukazujú, že nie je dôvod na strach, my ako obyvatelia ho často pociťujeme. Pre vytvorenie pocitu bezpečia je preto potrebné nielen narábať s číslami a riešiť oblasti, kde je kriminalita objektívne vysoká, ale treba preskúmať, v ktorých častiach nášho sídliska a prečo sa ľudia necítia bezpečne a prijať adekvátne opatrenia. Teória rozbitého okna opisuje, že zločinnosť je niekedy výsledkom prostredia v ktorom žijeme, t.j. neporiadok, posprejované steny, či rozbité okná a schodiská, vytvárajú pocit, že sa o okolie nikto nezaujíma a potenciálneho páchateľa motivuje k tomu aby tiež „priložil ruku k dielu“. Preto riešením nemusí byť len inštalovanie kamier alebo zvýšenie počtu policajtov. Investovať finančné prostriedky potom treba aj do skultúrnenia danej oblasti alebo do zlepšenia osvetlenia a pod.

Sumárne by som teda riešenia rozdelila nasledovne:

A: OBJEKTÍVNE EXISTUJÚCE “NEBEZPEČIE”

  1. Na základe mapy kriminality sídliska v spolupráci s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva a policajným zborom, určenie rizikových miest. Jednoznačne môže byť nápomocné inštalovanie kamier, ktoré budú slúžiť ako nástroj prevencie proti prejavom bezpečnostných rizík a ohrození kriminálnej povahy alebo zvýšenie počtu policajných hliadok v kritických miestach, dňoch a hodinách.

B: SUBJEKTÍVNE EXISTUJÚCE “NEBEZPEČIE”

  1. Vytvorenie mapy pocitu bezpečia pre naše sídlisko. Tá bude slúžiť ako podklad pre riešenie problémových oblastí a dôvodov, ktoré pocit strachu vyvolávajú. Riešením môže byť zvýšená starostlivosť o zeleň, poriadok, investovanie do lavičiek, estetických prvkov verejného priestoru a iné.
  2. Práca s mládežou a vytváranie miest na kvalitné trávenie voľného času. Hoci naše sídlisko si už najbúrlivejším obdobím v súvislosti s drogovo závislými prešlo, stále tu máme medzi sebou ľudí, ktorí si sami nevedia pomôcť, kvôli rôznym druhom závislostí. Už dvaja terénni sociálni pracovníci, s ktorými by mestská časť spolupracovala, by vedeli poskytnúť pomoc osobám, ktoré sú na to odkázané.
  3. Spolupráca so sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa budú venovať problémovým sociálnym skupinám.
  4. Obmedzenie pohybu neprispôsobivých spoluobčanov po sídlisku vybudovaním uzamykateľných kontajnerovísk a následne poskytnutím pomoci pre nich, a to poskytnutím šatstva, nábytku, či funkčných domácich spotrebičov, ktoré budú zbierané v rámci separovaného odpadu.
  5. Pocit nebezpečenstva v nás nevyvolávajú len osoby, ktorých správanie nie je v súlade s našimi názormi, ale aj nedostatočne osvetlené ulice. Mestské zastupiteľstvo dňa 17.9.2018 schválilo vyhlásenie  verejného  obstarávania  za  účelom  zadania  koncesie  tretej  osobe    koncesionárovi,  pričom  predmetom  koncesie  bude  modernizácia  a prevádzkovanie  verejného  osvetlenia  mesta  Košice. Investičné náklady spojené s modernizáciou a obnovou sústavy verejného osvetlenia Košice majú byť vo výške 32 500 000, 00 EUR.
  6. Vylepšenie imidžu sídliska v médiách a efektívna komunikácia s obyvateľmi o kriminalite.

Už 10.11.2018 aj vy rozhodnete, či sa problémy nášho sídliska budú riešiť koncepčne.

Zdieľajte tento príspevok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email