Lepšie Ťahanovce

Tím pre Lepšie Ťahanovce

Sme aktívni občania, tvoriví ľudia, rodičia, dobrovoľníci, poslanci, ale hlavne sme ľudia, ktorým záleží na systémovom rozvoji nášho sídliska. Aby naše sídlisko bolo miesto, kde sa nám bude lepšie žiť, kde sa budeme cítiť bezpečne a kde budeme môcť aktívne tráviť svoj voľný čas s rodinou a priateľmi. Sme tím ľudí, ktorí hľadá spôsoby a možnosti ako sa veci dajú zmeniť k lepšiemu v zmysle hesla: Kde je vôľa, tam je cesta. Sme ľudia, ktorí dokážu spolupracovať a prinášať reálne  riešenia v prospech obyvateľov Sídliska Ťahanovce.

NAŠE CIELE

Našim cieľom je, spoločnými silami a v spolupráci s občanmi, vytvoriť moderné sídlisko s potrebnou infraštruktúrou pre kvalitný život ľudí. Nami prezentované návrhy sú reálne dosiahnuteľné. Naším cieľom je otvorená, efektívna, transparentná a spolupracujúca samospráva bez zbytočných konfliktov. Musíme sa spojiť a spolupracovať, aby sme spoločne vytvorili LEPŠIE ŤAHANOVCE pre nás všetkých.

NÁŠ PROGRAM

Desatoro pre LEPŠIE ŤAHANOVCE

Na sídlisku máme v územnom pláne schválených niekoľko vhodných lokalít pre moderný parkovací dom so zelenou strechou. Našim cieľom a záväzkom je vybudovanie min. 300 nových parkovacích miest. Náš návrh nového parkovacieho domu pozostává z 3 podlaží a navrhu sa nachádza priestor pre verejnosť.

Potrebujeme funkčné a moderné športoviská. Našim cieľom je v spolupráci s mestom Košice a ZŠ Belehradská 21 vybudovať novú plaváreň s 25-metrovým bazénom a samostatným bazénom pre mamičky s bábätkami.

Pre projekt moderného skateparku mimo obytnej zóny máme miesto a
plánujeme ho realizovať.

Vrátime atraktivitu pobytu v lese: hernými prvkami, menšími športoviskami, oddychovými zónami a cyklotrasami. Naším cieľom je vytvorenie detského cyklo-okruhu v rámci Ťahanovského lesa, chodník pre cyklistov smerom ku krematóriu s napojením na mestskú časť Dargovských hrdinov a vybudovanie chodníkov pre cyklistov do centra mesta.

Každý rok vyčleníme z rozpočtu financie vo výške minimálne 3 % (cca. 30-tisíc eur) na výkup a dlhodobý prenájom pozemkov na sídlisku. Aktívne, systémovo a koncepčne oslovíme súčasných vlastníkov a postupne budeme vykupovať pozemky pod kľúčovými územiami.

Vyvíjame aplikáciu pre naše sídlisko prostredníctvom ktorej vás budeme informovať o všetkom podstatnom a poskytneme vám aj spätnú väzbu na nahlásené problémy.
Priame prenosy zo zasadnutia zastupiteľstva s kvalitným zvukom a obrazom budú samozrejmosťou.

Vytvoríme možnosti, aby sa aj naše sídlisko mohlo uchádzať o peniaze z grantov a podporných fondov na budovanie športovísk či organizáciu podujatí. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme získať desaťtisíce eur z externých zdrojov a využiť ich pre rozvoj a skvalitnenie života v nášho sídliska.

Pre vyše 800 psíkov nášho sídliska a ich zodpovedných majiteľov zvýšime počet odpadkových košov na exkrementy o 60 %. V spolupráci s mestskou políciou obnovíme pešie hliadky a zintenzívnime kontrolu dodržiavania pravidiel. Našim cieľom je tiež zvýšenie počtu a kvality oddychových zón na sídlisku. Zabezpečíme pravidelnú kosbu okolia Americkej triedy tak, aby sa nás už divá zver neohrozovala. Budeme kultivovať verejný priestor a budovať dažďové záhrady, ako prvú máme v pláne autobusovú zastávku Belehradská.

Presun kompetencií bude našou prioritou. Otázky odpratávania zimného posypu, kosenia trávy až po opravy chodníkov, chceme pre vás zabezpečovať najefektívnejším spôsobom priamo cez našu mestskú časť. Tiež sa zameriame na verejné osvetlenie z pohľadu časového aspektu, farebnosti a intenzity svietenia a preferujeme využitie solárnych, resp. hybridných svietidiel, ktorými by sme vedeli ročne ušetriť náklady na elektrickú energiu vo výške minimálne 30%.

Participatívny rozpočet je modernou súčasťou samospráv. Vo všeobecnosti patrí k jedným z najefektívnejších demokratických nástrojov. Každý rok vyčleníme financie na investície do vašich nápadov a projektov. Zelené strechy, dažďové záhrady, grafity steny, podujatia a iné projekty môžu byť aj s vašou pomocou už čoskoro realitou.

Dve slová chýbajúce v politike i spoločnosti… Budeme spolupracovať s poslancami, primátorom, županom, starostami i vami, občanmi nášho sídliska. Budeme aktívne počúvať a učiť sa prijať kritiku. Vďaka slušnej komunikácii a efektívnej spolupráci SPOLU DOKÁŽEME OVEĽA VIAC.

ČLENOVIA NÁŠHO TÍMU

PODPORTE NÁS

Ak sa Vám naše plány a vízie páčia, môžete nás podporiť viacerými spôsobmi.

a) Zdieľajte túto stránku (nech sa o nás dozvie čo najviac ľudí)

b) Pripojte sa k nám a buďte súčasťou premeny sídliska na LEPŠIE ŤAHANOVCE

c) Napíšte nám správu na facebook: @lepsietahanovce alebo emailom na: [email protected]

Záverečná správa

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022

NAŠE DOTERAJŠIE VÝSLEDKY

 1. Vybudovanie moderného LED solar osvetlenia atletického oválu
  Osvetlenie atletického oválu – Rada rodičov 
 2. Rekonštrukcia knižnice pre deti v ZŠ Belehradská 21
  Rekonštrukcia knižnice – Rada rodičov 
 3. Rekonštrukcia Átria
  Fotografie z prebiehajúcich prác na projekte Rekonštrukcie Átria pre deti – Rada rodičov 
 4. Osadenie nových basketbalových košov
  Zrekonštruované basketbalové koše – Rada rodičov 
 5. Zorganizovanie Letného kina na Ťahanovciach
  Podpora projektu Letné komunitné kino – Rada rodičov 
 6. Vybudovanie petangového ihriska a ping-pong.areálu
  Petangové ihrisko – Rada rodičov 
 7. Organizácia Športovej olympiády pre deti
  Športová olympiáda – Rada rodičov 
 8. Vykosenie a vyčistenie pozemkov na Americkej triede – likvidácia ležovísk diviakov
  2020 Kosenie Facebook (fáza 1), Facebook (fáza 2)
  2021 Kosenie Facebook