Marek Fedoročko

Marek Fedoročko

Som manžel a otec 2 detí, ktorý žije na sídlisku Ťahanovce už viac ako 16 rokov. Mám 41 rokov a rád by som svoje skúsenosti zo súkromnej sféry odovzdal aj do verejnej správy. Chcem svoje deti vychovávať v komunite, kde sa budú cítiť bezpečne a kde budú vytvorené všetky podmienky pre ich rozvoj.

O mne

Som manžel a otec 2 detí, ktorý žije na sídlisku Ťahanovce už viac ako 16 rokov. Mám 41 rokov a rád by som svoje skúsenosti zo súkromnej sféry odovzdal aj do verejnej správy. Chcem svoje deti vychovávať v komunite, kde sa budú cítiť bezpečne a kde budú vytvorené všetky podmienky pre ich rozvoj.

Takmer 20 rokov som pôsobil vo veľkých zahraničných spoločnostiach na rôznych pozíciách (od pozície nákupcu, cez manažéra nákupu a logistiky až po projektového manažéra), kde som sa naučil hľadať cesty k vyriešeniu problémov formou spolupráce aj v rámci medzinárodných tímov. V rámci sídliska Ťahanovce vidím jeho potenciál a možnosti, no mrzí ma, že pre mnohých ľudí je rozvojom sídliska len oprava chodníkov, schodísk či namaľovanie lavičiek a výsadba okrasných kvetín.

To sú však z môjho pohľadu základné veci fungujúcej samosprávy a nie jej rozvoj. Za ten považujem budovanie potrebnej dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry, riešenie moderného osvetlenia sídliska a vybudovanie cyklochodníkov, ktoré prepoja sídlisko s centrom mesta a inými mestskými časťami.

Za posledné 4 roky sa mi podarilo na Ťahanovciach vybudovať niekoľko športovísk a zorganizovať viacero úspešných projektov pre deti. Mojím osobným snom je vybudovať na sídlisku Ťahanovce jednu modernú Plaváreň, ktorá bude slúžiť nielen na výuku plávania pre deti, ale aj širokej verejnosti. Profesionálna komunikácia bez osobným atakov a spolupráca s občanmi je základným kameňom modernej samosprávy 21.storočia. Len spoločnými silami a efektívnou spoluprácou dokážeme vytvoriť lepšie a krajšie Ťahanovce.

NAPÍSALI O NÁS

Žiaci sa vďaka usilovným rodičom môžu tešiť novým priestorom - KOŠICE:DNES

Stanoviská našich podporovateľov

Vďaka Marekovi Fedoročkovi máme nádherne zrekonštruovanú bytovku od novej strechy, rozvodov, výťahov, ping-pong. miestnosti až po kamerový systém. Od prvotnej myšlienky až do konca koordinoval všetky práce a aj dnes ako zástupca vlastníkov bytov je vždy veľmi ochotný pomôcť každému, kto to potrebuje a udržiava našu bytovku a jej okolie vo výbornej kondícii.
Bronislava Krauszová
obyvateľka BD Juhoslovanská 5:
Ako poznám Mareka z nášho spoločného pôsobenia v spoločnosti Embraco / Nidec, je to človek s veľkým srdcom a obrovským odhodlaním meniť veci k lepšiemu. Jeho nadšenie a silné zameranie na dosiahnutie stanoveného cieľa je obdivuhodné. Je to profesionál, ktorý sa nikdy nevzdáva a vždy hľadá spôsoby ako sa veci dajú urobiť a zlepšiť.
Andrea Bilá
Sr.Manager HR, IT, Procurement & Supply Chain, Governance GBS Nidec