O mne

Zuzana Slivenská

poslankyňa mesta Košice a Sídliska Ťahanovce

Som mama, právnička a poslankyňa. V Košiciach bývam od narodenia a vnímam jeho problémy. Ešte viac od času, odkedy mi ľudia dali dôveru a stala som sa poslankyňou Sídliska Ťahanovce a mesta Košice.

O mne

Narodila som sa v Košiciach. Navštevovala som Materskú školu na Juhoslovanskej a neskôr Základnú školu Belehradská 21 na Sídlisku Ťahanovce. Gymnázium Poštová ma presvedčilo, že právo a verejný život, je oblasť, ktorou sa chcem uberať. Už tu, na strednej škole, v 16 rokoch, som bola zvolená za predsedníčku študentskej rady, to boli moje prvé voľby. Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika som už študovala popri vychovávaní mojej dcéry. Po ukončení školy a ujasnení si, že na Slovensku a v meste Košice chcem naozaj ostať žiť, som sa v snahe niečo zmeniť, nakoniec rozhodla kandidovať najprv na poslankyňu Sídliska Ťahanovce a v ďalšom volebnom období aj na poslankyňu mesta Košice. Pomáhať som vždy chcela nielen vo verejnom živote ale aj v mojom súkromnom a profesnom. Rodina, právnická kariéra v súkromnej spoločnosti, práca na pozícii riaditeľky úseku podpory riadenia SC KSK, projekty SWAP Košice , Vianočné prianie, REZKE  a poslanecká činnosť, boli oblasti, ktoré vypĺňali môj život za uplynulých 6 rokov na maximum. Ak vás zaujíma viac, rada sa s vami stretnem aj osobne.

Vaša poslankyňa
Zuzana Slivenská

Písali o mne