Kedy bude na Ťahanovciach čisto a poriadok?

kedy-bude-na-tahanovce

Pozeráte sa okolo seba, keď ste na prechádzke sídliskom? Určite vidíte to čo ja a nie je to pekný pohľad. Rozsypané smeti či exkrementy. Častokrát pozorujem ako aj aktivační pracovníci, ktorí za to dostávajú peniaze, radšej obídu papierik, akoby ho zodvihli, ako niekto bez povšimnutia hodí odpad na zem alebo neuprace po svojom domácom miláčikovi. A pritom, sme to my, kto tvorí prostredie v ktorom žijeme.

Dosiahnuť pozitívnu zmenu ale nie je vôbec náročné, ľudsky, finančne, ani časovo. Aký mám plán?

1. Prvým dôležitým krokom k viditeľnej zmene je aktívny záujem vedenia samosprávy, aby dohliadala na prácu aktivačných pracovníkov a na prácu správcu odpadu a prípadné problémy hneď riešila alebo hlásila. Treba sa pýtať, využívame aktivačných pracovníkov efektívne? Vidíme po nich výsledok? Mám v pláne zvýšiť kontrolu a frekvenciu čistenia verejných priestranstiev. Tieto priestory budú našou vizitkou.

2. Problémom súvisiacim s čistotou a poriadkom sú momentálne tiež kontajnery. Možnosťou pre sídliská je buď vybudovať uzamykateľné kontajneroviská alebo podzemné/polopodzemné kontajneroviska, aby sme neboli svedkami „odpadkovej turistiky“. Po porade s odborníkmi zo spoločností KOSIT a.s. a OLO a.s., je pre našu mestskú časť, s ohľadom na náš rozpočet, rýchlejšie a lacnejšie realizovať uzamykateľné kontajneroviská, dokonca financovanie uzamykateľných kontajnerovísk je možné aj v splátkach. Vieme si to dovoliť. Ďalšou nespornou výhodou uzamykateľných kontajnerovísk je možnosť separovať nielen sklo, plasty a papier, ale aj šatstvo, batérie, lieky a podobne.

Viem, že trendom súčasnosti sú podzemné alebo polopodzemné kontajnery, avšak z finančného hľadiska nie sú pre naše sídlisko toho času ideálnou voľbou. Majú jasné výhody ako estetickosť, zbavenie sa zápachu a vyberania ich obsahu sociálne slabšími obyvateľmi, avšak naša mestská časť nedisponuje momentálne rozpočtom, ktorý by vedel pokryť vybudovanie dostatočného množstva takýchto kontajnerov. Neznamená to ale, že do budúcna sa nám tento sen nesplní. Pozorne budem sledovať pilotný projekt, ktorý prebieha v Mestskej časti Košice – Juh a budem komunikovať so spoločnosťou Kosit a.s. o našich možnostiach. Momentálne sľubovať vybudovanie podzemných resp. polopodzemných kontajnerovísk by bolo nerozumné, musíme vychádzať z našich reálnych možností a hľadať efektívne riešenia.

Čisté cesty, chodníky a parky musia byť samozrejmosťou.

3. Zamerať sa pri udržiavaní čistoty treba aj na psíčkarov. Na našom sídlisku sú kapitolou sami o sebe. Diskutovaná téma na sociálnych sieťach a častá príčina nezhôd medzi tými, ktorí psíkov majú a tými ktorí nie. Počas mojej poslaneckej činnosti som sa tejto téme venovala. Na sídlisku máme registrovaných viac ako 1000 psíkov, čo je pomerne veľa a treba sa im venovať tiež. V prvom rade musia mať aj psy priestor pre výbeh. Už v tomto momente mám súhlas vlastníka istej nehnuteľnosti na sídlisku, s využitím tohto pozemku na účel vybudovania ohradeného venčoviska. Či už ako poslankyňa alebo ako starostka, bude to jeden z mojich prvých krokov, ktoré budem realizovať.

4. V neposlednom rade je potrebné šíriť osvetu, vzdelávať už naše deti a podporovať všetkých, aby sa zaujímali o čistotu a poriadok svojho okolia. Nestačí mať len kvalitné kontajneroviská alebo sa spoliehať len na samosprávu, my všetci, ktorí na sídlisku žijeme, musíme tiež priložiť ruku k dielu.

Zdieľajte tento príspevok

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email