OTVORENÉ

OTVORENÉ SÍDLISKO

  • Vytvoriť moderný a funkčný web prepojený s aplikáciou pre obyvateľov sídliska
  • Zaviesť systém, aby žiaden podnet obyvateľa neostal bez odpovede – obyvateľ bude informovaný o spôsobe a možnostiach riešenia jeho problému
  • Starostka bude medzi obyvateľmi a v kontakte s nimi
  • V rámci schvaľovania investičných zámerov komunikovať s obyvateľmi dotknutých oblastí o spôsoboch a možnostiach riešení
  • Zapojiť obyvateľov do tvorby rozpočtu mestskej časti