MODERNÉ

posunúť

posunúť

MODERNÉ SÍDLISKO

PARKOVANIE A DOPRAVA

 • Vytvoriť pracovnú skupinu pre parkovanie
 • Založiť spoločnosť mestskej časti, ktorá by parkovanie riešila a mala transparentný bankový účet
 • Riešiť vysporiadanie pozemkov
 • Pri výstavbe parkovacích domov maximalizovať využitie priestoru
 • Budovať zelené parkovacie domy
 • Zaviesť pravidlá v parkovaní a časové výnimky
 • Vybudovať zberné parkovisko s bezprostredným prístupom k zastávke MHD
 • Zabezpečiť vyhradený jazdný pruh pre MHD, vyššiu efektívnosť spojov MHD a presadiť priamy spoj do starej nemocnice
 • Prerobiť autobusové zastávky
 • Aktívne riešiť ďalšie cestné napojenie sídliska na centrum mesta
 • Vytvárať cyklotrasy – nové, funkčné a využiteľné

KOMUNITA A VEREJNÝ PRIESTOR

 • Vytvoriť priestory pre mladých: klubovňa, skatepark, športoviská
 • Zabezpečovať bohatý kultúrny program pre všetky vekové kategórie na sídlisku
 • Budovať komunitu ľudí a podporovať občianske aktivity
 • Projektom „Adoptuj si babičku“ prepojiť generácie a ponúknuť mladým rodinám starostlivosť o ich deti a seniorom príležitosť byť v spoločnosti a prilepšiť si k dôchodku
 • Vytvoriť koncepciu verejného priestranstva
 • Rekonštruovať parky
 • Vytvoriť bezbariérové sídlisko, kvalitné chodníky a schodiská
 • Využívať dotácie a príspevky štátu a Európskej Únie
 • Využiť a rozvíjať lesopark na voľnočasové aktivity
 • Vybudovať ďalšie venčovisko

ŠKOLY A ŠKÔLKY

 • Materským školám s právnou subjektivitou poskytovať súčinnosť v získavaní finančných prostriedkov
 • Materské školy bez právnej subjektivity získať do svojej správy
 • Investovať do modernizácie školských a predškolských zariadení
 • Podporiť a rozvíjať centrá voľného času pôsobiace na sídlisku