ČISTÉ A ZELENÉ

ČISTÉ A ZELENÉ SÍDLISKO

  • Odstrániť neporiadok a špinu z našich ulíc
  • Vyriešiť problém exkrementov na sídlisku preventívnou aj represívnou formou
  • Detailne analyzovať priestorové a finančné možnosti pre vybudovanie uzamykateľných alebo podzemných/polopodzemných kontajnerovísk
  • Budovať v spolupráci s mestom a štátom zelené strechy, ktoré budú financované z dotácií
  • Vypracovať koncepciu zelene na sídlisku – obnova, vzhľad a budúcnosť
  • Zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu zelen